Novéna k Duchu svatému

Od pátku (3.5. 2019) se budeme modlit Novénu k Duchu svatému. V odkazu pod textem je příklad modlitby, kterou se může každý z nás modlit doma sám, s rodinou, pokud bude zájem z řad farníků, lze se k modlitbě scházet pravidelně každý den v kostele. Novénu se budeme modlit u příležitosti biřmování v naší farnosti, které bude 12.5. 2019.

Níže uvedená novéna je jen příklad z mnoha.

klikněte na odkaz: novena_text_2017

Další příspěvky...