Na Květnou neděli se rozezní zvony v 11.00 hod

Na Květnou neděli 5. dubna 2020 v 11.00 hodin se dle pokynu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho rozeznějí v brněnské diecézi zvony jako výzva ke společné modlitbě všech lidí dobré vůle. Budeme se modlit „Otče náš“.

Další příspěvky...