Diecézní setkání mládeže

Již po dvacáté osmé se setká diecézní biskup Vojtěch Cikrle s mladými lidmi z brněnské diecéze. Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově
v sobotu 24. března 2018 cca od 8.30 hodin do 16.00 hodin.

Mottem letošního setkání je biblický citát z Lukášova evangelia: :Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha .(Lk 1,30)
Organizační informace, přehled tematických diskusních skupin a rezervace do nich budou postupně zveřejňovány a aktualizovány na www.brno.signaly.cz

Další příspěvky...