Tříkrálová sbírka

V Syrovicích  proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 7.1. 2023. V 8.00 bude mše svatá, po ní v 9.00 odejdou koledníci z kostela.

V Sobotovicích  proběhne Tříkrálová sbírka v neděli 8.1. 2023 od rána.

Všem koledníkům a dárcům děkujeme.

Další příspěvky...