Sbor

Syrovický farní sbor

Farní sbor zajišťuje hudební stránku liturgie, která je její nedílnou součástí.
Na secvičení zpěvů se schází většinou v pátek po mši svaté, nebo podle potřeby, hlavně v období před Vánocemi, Velikonocemi a k jiným příležitostem.
Počet členů sboru je kolem 10 osob, vede Jana Šťastná.

Mládežnický farní sbor

Farní sbor zajišťuje hudební stránku liturgie, která je její nedílnou součástí.
Na secvičení zpěvů se schází většinou v pátek po mši svaté, nebo podle potřeby.
Počet členů sboru je kolem 15 osob, vede Terezie Šťastná.

Dětský sbor

Děti se schází většinou v pátek 1 hodinu přede mší svatou. Zpívají dětské písně i písně k  liturgii.
Vedou sestry Šťastné.

 

Noví členové do sborů jsou vítáni.