19.3. 2023- nedělní mše svatá

Pro nemoc otce V. Severy bude nedělní pořad bohoslužeb pozměněn:

8.30- křížová cesta (muži)

9.00- mše svatá (slouží děkan Nekuda)

Další příspěvky...