Etiketa

Liturgické postoje

k tomuto tématu se patří říci, že na bohoslužby se má chodit včas, ne až na začátek nebo po začátku, nejlépe alespoň 5-10 minut před začátkem, tato doba není určená k povídání, ale ke ztišení, k modlitbě
věřící, kteří chodí pravidelně na bohoslužby liturgické postoje zpravidla znají
pokud se sejdou lidé, kteří do kostela přijdou jen zřídka (např. na křtiny, svatbu, pohřeb), není se čeho obávat, kněz sám vyzve přítomné v případě potřeby ke změně postoje ( pokleknutí…)

Oblečení do kostela

Velmi pěkně vystiženo oblékání P. Stritzkem:
S létem se nám blíží i čas letní módy, chci proto připomenout hlavní zásady oblékání pro Chrám Páně, které ostatně platí po celý rok. Muž je hlavou rodiny a měl by jít tedy příkladem. Košile a slušné (dlouhé) společenské kalhoty by měly být samozřejmostí. Kaple není ani pláž, ani hřiště, čemuž by mělo odpovídat i obutí. Džíny a sportovní trika jsou vhodné na brigádu, ne však na bohoslužbu. Obepnuté (elastické) oblečení může být tolerováno při některé sportovní činnosti, ale do kostela absolutně nepatří.
__________________

vhodné:
rukávy zakrývající ramena, pokud mají dámy ramínka provázkové, zakrýt buď šátkem nebo bolerkem
ne velký výstřih
ne odhalená záda
sukně délky alespoň po kolena
ne minisukně
ne kraťasy
jsou vhodnější společenské kalhoty než rifle
je vhodnější košile než tričko

Telefon v kostele

telefon je nejlépe nechat doma, v kostele jeho signál ruší ozvučení
pokud telefon musíte mít u sebe, buď ho vypněte nebo alespoň vypněte zvuk

Fotografování

Vážený pane fotografe, paní fotografko!

Je pravděpodobné, že Vás požádal někdo z Vašich příbuzných či známých o službu při významné události svého života. Je pochopitelné, že dotyční touží takové okamžiky zachytit a zachovat pro budoucnost. Současná technika to umožňuje a je jistě dobré, když se věci ujme odborník. Tím asi jste. Fotografování v kostele při liturgickém obřadu však má své specifické nároky. Asi tak, jako by fotograf měl za úkol pořizovat snímky z divadelního představení. I k tomu je potřeba nabýt určité „odbornosti“, protože je zřejmé, že ne každý je současně odborníkem na liturgické obřady v kostele. Dovolte proto několik rad, jak se v liturgickém prostoru a při liturgii pohybovat, kdy fotografovat a kdy ne. (Mějme přitom třeba na mysli srovnání se zmíněným divadelním přestavením).

Liturgický prostor kostela je pro věřící něčím posvátným. Vyjadřují to uctivým, tichým chováním a náležitým společenským oblečením. Podobný postoj včetně oblečení má být vlastní i fotografu, neboť se v danou chvíli stává součásti liturgického shromáždění. Má eliminovat hlučné projevy, k čemuž patří i vypnutí mobilu!

V kostele je zvláštní prostor, nazývaný kněžiště – prostor pro kněze a ministranty kolem oltáře, kam fotograf nemá přístup (asi jako na jeviště divadla).

Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf. Měl by být tedy co nejméně nápadný, aby nerušil soustředění na liturgickém dění. Každý účastník ocení, že nebyl rušen pohybem fotografa, že mu nezabraňuje v pohledu na oltář a na dění obřadu, který právě probíhá.

K obecným zásadám by mělo patřit:

Je slušnost představit se knězi před obřadem, oznámit mu skutečnost fotografování a seznámit se přitom s průběhem obřadu

 • dbát pokynů kněze nebo zodpovědného pořadatele
 • zaujímat takový postoj, který nepřekáží výkonu liturgického obřadu
 • fotografovat spíše ze stran a také pohyb kostelem omezit na minimum a spíše po stranách

Vhodné okamžiky jsou:

 • Při příchodu k oltáři a úvodní okamžiky mše svaté (uvítání apod.)
 • v době, kdy se v kostele zpívá píseň – při ní je činnost fotografa nejméně rušivá
 • přinášení darů chleba a vína k oltáři
 • speciální úkony obřadu, např. mazání olejem, kropení a okuřování žehnaných předmětů – tyto si nejlépe ujasnit před samotným obřadem
 • při modlitbě Otčenáš
 • závěrečné obřady, požehnání

Chvíle obřadu, které jsou zvláště citlivé na rušivé vlivy, jsou tyto:

 • čtení Písma svatého (z Bible); o slavnostech bývají tři čtení a patří k nim také zpěv žalmu po1. čtení, který je také slovem Písma svatého; pokud fotíme osobu lektora, který přichází číst, je potřeba ji zachytit hned na začátku nebo po skončeném čtení
 • kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, když je rušen pohybem a záblesky fotoaparátu; platí zde rada jako u lektora čtení
 • ústřední okamžik mše svaté – když věřící v tichu klečí a kněz pozdvihuje hostii a kalich
 • okamžik, kdy podává kněz svaté přijímání. Pro věřícího je to chvíle příliš intimní.

Prosím také nezveřejňovat fotografie památkově chráněných předmětů na internetu apod. s ohledem na jejich možné zcizení.

Budu vděčný, když přijmete tato slova s pochopením, aby i s Vaší účastí byla liturgie opravdu krásná a Vaše služba přinesla kýžené ovoce.

Mons. František Václav Lobkowicz  biskup ostravsko-opavský
Zdroj: http://www.doo.cz/cs/biskupstvi