Sbor

Syrovický farní sbor

Farní sbor zajišťuje hudební stránku lirurgie, která je její nedílnou součástí.

Na secvičení zpěvů se schází většinou v pátek po mši svaté, nebo podle potřeby, hlavně v období před Vánocemi, Velikonocemi a k jiným příležitostem.

Počet členů sboru je kolem 15 osob, vede Jana Šťastná.

 

Dětský sbor

Děti se schází většinou v pátek 1 hodinu přede mší svatou. Zpívají dětské písně i písně k  liturgii.

Vede Terezie Šťastná.

 

Noví členové do obou sborů jsou vítáni.